Nuuk

Solnedgang set fra Qimerlua
Qingorput 2009-08
Nuussuaq kirkegård.
Kirkegården Nuussuaq.
Blok 17 med månen i baggrunden.
Stenvarde
2020 02 09
Havørn som er ved at lette.
Nuuk havn med måne og nordlys ved midnat 30/08/20.
Set i månelys omkring midnat 30/08/20.
Qinngorput i månelys ved midnat 30/08/20.

https://andersen.gl/wp-content/uploads/2019/12/KIM29615_KIA.jpg

https://andersen.gl/wp-content/uploads/2019/12/KIM29615_KIA.jpg